Vi vil tiltrække et klimaerhvervsskolepartnerskab til Region Sjælland. Fokus skal være på, hvordan uddannelser, erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter og kommuner kan samarbejde om at sikre, at uddannelse, kompetencer og færdigheder drives af visioner inden for klima, den grønne omstilling og af efterspørgsel på arbejdsmarkedet.

Vi skal turde imødegå fremtiden, udfordre vanetænkningen og positionere Region Sjælland som et knudepunkt for den grønne omstilling.

Alle år, måneder, uger og dage frem mod 2030 tæller. I lyset af den regionale udvikling og Regeringens Vækstteams anbefalinger, mener vi, at en klimerhvervsskole i Region Sjælland med fokus på eksempelvis bæredygtigt byggeri og transport og logistik vil styrke erhvervslivet og understøtte væksten i Østdanmark ved at sikre at vi har kompetent arbejdskraft parat til den grønne omstilling.

Seneste nyheder

21. maj 2024

Klima og Uddannelse Workshop 17. maj 2024

Fredag den 17. maj samlede Klimaerhvervsskolepartnerskabet gymnasie- og erhvervsuddannelseselever fra ZBC og EUC Sjælland, repræsentanter fra Næstved Ungeråd, Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), og Danske Skoleelever (DS) til en inspirerende workshop i Ressource City, Næstved. Formålet var at drøfte, hvordan klimaindsatsen kan styrkes på skoler og uddannelser i Region Sjælland. Jeanette Andersen og Sebastian Schwartz fra Ungeklimarådet […]

Læs mere
14. maj 2024

Nu afviser Tesfaye ikke klimaerhvervsskoler

Børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye har til A4 Uddannelse udtalt at klimaerhvervsskoler stadig er under overvejelse. A4 Uddannelse Klimaerhvervsskolepartnerskabet er klar til handling, når regeringen vil udmønte de afsatte ressourcer til at skabe klimaerhvervsskoler. Dette partnerskab udgør et samlingspunkt for erhvervsskoler i Region Sjælland og nyder opbakning fra både Region Sjælland og det kommunale samarbejde K17 […]

Læs mere
9. april 2024

Klimaerhvervsskolerpartnerskabet i Region Sjælland sætter skub i elevernes kompetencer til grøn omstilling

Sammen om projekter for en bæredygtig fremtid Klimaerhvervsskolerpartnerskabet i Region Sjælland er gået sammen om en række initiativer, der sigter mod at styrke elevernes kompetencer inden for grøn omstilling. Partnerskabet har en vision om at ruste elever og lærlinge til at møde opgaverne, der skal skabe en mere bæredygtig verden. Projekterne spænder bredt og inkluderer […]

Læs mere