Et klimaerhvervsskole partnerskab med stærk lokal og regional forankring

Styregruppen bag klimaerhvervsskole partnerskabet i Region Sjælland ønsker at etablere et tæt samarbejde med kommuner og relevante vidensinstitutioner, eksempelvis akademier, videnscentre og GTS-institutter og relevante selvejende uddannelsesinstitutioner.

Uddannelser og kommuner kan samarbejde. Uddannelsesinstitutionerne i Køge, Næstved og Vordingborg Kommuner har en stærk tradition for samarbejde og indgår flere steder i lokale campus-partnerskaber. Her er de med til at sikre et tæt samarbejde og kædeansvar for de unge og voksne, som tager deres uddannelser hos skolerne i områderne – uanset om det er en forberedende uddannelse eller tilbud, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse eller efteruddannelse – uanset om de kommer fra grundskolen, ledighed eller er i beskæftigelse.

Samarbejde i Campus-regi

Det er muligt i campus-regi, idet skolerne tilsammen repræsenterer et bredt tilbud af uddannelser indenfor alle brancher – lige fra grundskoler til bachelor niveau. Denne tilgang vil vi gerne udbrede til hele Region Sjælland.

Lokale skoler i veletablerede, stærke campus-miljøer

I Køge Kommune har campus-samarbejde på kun ti år skabt et stærkt uddannelsesmiljø i tæt samarbejde med offentlige og private institutioner og det lokale erhvervsliv. Trods demografisk nedgang i gruppen af unge, fortsætter uddannelsesinstitutionerne i området med at optage et stigende antal unge fra hele Køge Bugt-området.

Vordingborg og Næstved Kommuner arbejder med lignende set-up og er således bekendte med at arbejde med tværgående indsatser og tiltag, der rækker ud over den enkelte institution. Det sker i regi af uddannelsesråd, hvor grundskoler, videregående uddannelser og erhvervsliv samarbejder om at udvikle initiativer og tiltag på tværs af institutionerne til fælles bedste.

”Undervisning i bæredygtighed gør eleverne til forandringsagenter, der i virksomheder og lokalsamfund kan være med til at skabe bæredygtige løsninger.
En rolle, der fortsætter, når de kommer ud på arbejdsmarkedet som nyuddannede medarbejdere,” jf. Den danske UNESCO-nationalkommissions rapport ’(Ud)dannet til bæredygtighed’.