Hensigtserklæring

Partnerskab om klima og erhvervsuddannelser i Regions Sjælland

I Regions Sjælland oplever virksomhederne stor efterspørgsel på faglært arbejdskraft, som forstår at tænke i bæredygtige og grønne løsninger. Allerede nu opleves mangel på arbejdskraft inden for blandt andet bygge-anlægsbranchen, jordbrug og fødevarer, transport og bio-solutions. Der er derfor behov for et nyt tiltag på uddannelsesområdet i regionen, hvis den grønne omstilling skal understøttes og et fortsat stærkt lokalsamfund og konkurrencedygtigt erhvervsliv skal sikres.

Regeringen vil gøre Danmark stærkere og grønnere med tre nye klimaerhvervsskoler

Skolerne skal være faglige fyrtårne for grøn omstilling og bæredygtighed, samt udstillingsvinduer for førende teknologier i tæt samarbejde med virksomheder på området. Det vil understøtte at kommende generationer af faglærte – unge og voksne – får uddannelser af høj kvalitet og arbejdsstyrken i virksomhederne bliver bedre rustet til den grønne omstilling.

Styregruppe

Tre borgmestre fra hhv. Vordingborg Kommune, Næstved Kommune og Køge Kommune er gået sammen i en styregruppe med uddannelsespartneren EUC Sjælland, med det mål at få etableret et klimaerhvervsskolepartnerskab i Region Sjælland.

17 kommuner og de fem erhvervsskoler i Region Sjælland

De 17 kommuner og de fem erhvervsskoler i Region Sjælland – EUC SJ (Erhvervsuddannelsescenter Sjælland), ZBC (Zealand Business College), RTS (Roskilde Tekniske Skole), CELF (Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster) og EUC NVS (Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser) bakker op om at etablere dette fælles klimaerhvervsskolepartnerskab. Initiativet støttes af en række VUC’er, FGU’er, handelsskoler og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi.

Vi stiller rammer til rådighed så klimakompetencer bredes ud til alle elever

Med partnerskabet i Region Sjælland er det hensigten, at der ikke oprettes en ny uddannelsesinstitution med nye bygninger og faciliteter. I stedet vil alle fem erhvervsskoler i Region Sjælland deltage med viden og kompetencer, som deles mellem de forskellige institutioner og inden for de forskellige brancher.

Partnerskabscentre på erhvervsskoler

Partnerskabet skal fungere ligeværdigt og partnerskabscentret skal være institutionsneutralt, mens der også vil blive placeret fysiske partnerskabscentre på erhvervsskoler, der skal fungere som bindeled, der initierer projekter, søger fondsmidler, sikrer fremdrift og forankring af tiltag både i uddannelser og hos virksomheder. Projekter og indsatser vil blive gennemført på tværs af hele regionen.

Giv din støtte til kende og udfyld nedenstående formular

Med denne hensigtserklæring, inviteres virksomheder, faglige organisationer, GTS-institutter, ungdomsuddannelses- og videregående uddannelsesinstitutioner med i samarbejdet og til at bakke op om partnerskabet. Sammen har vi viden, kompetencer og vilje til at sikre et klimaerhvervsskolepartnerskab som regionalt kraftcenter for uddannelser af højeste kvalitet med fagligt stærke miljøer for grøn omstilling og bæredygtighed.

Støtteerklæring Region Sjælland
Støtteerklæring KKR Sjælland