Hvorfor Region Sjælland?

45% af Danmarks befolkning bor på Sjælland. Region Sjælland og Region Hovedstaden udgør tilsammen et integreret arbejdsmarked. Det er i denne region, at et klimaerhvervsskolepartnerskab vil skabe effekt for både befolkningen i Danmark og klimaet.

Region Sjællands nærhed til hovedstaden betyder, at hver fjerde beskæftigede med bopæl i Region Sjælland (ca. 95.700 personer) pendler til en arbejdsplads i Region Hovedstaden. En stor del af Region Sjællands virksomheder beskæftiget med bygge- og anlæg i Region Hovedstaden. De er i gang med at virkeliggøre den grønne omstilling i nybyggeri og eksisterende boligmasse i og omkring landets hovedstad.

Klima og miljø

Når der skal sættes fart på den grønne omstilling, kommer Region Sjælland til at mangle veluddannede faglærte. Klimaerhvervsskolepartnerskabet er en unik mulighed for at tænke klima og udvikling af erhvervsskolerne sammen og på nye måder, der kan sikre, at flere bliver motiveret til at tage en erhvervsuddannelse og samtidig får de kompetencer, erhvervslivet efterspørger og er nødvendigt i en grøn omstilling.

Balancen mellem land og by

Region Sjælland har brug for nye grønne virksomheder og brug for, at de, der allerede er etableret i regionen, vækster med fokus på grøn omstilling. Alternativet bliver, at store dele af regionen alene vil være opland til de store byer – ikke mindst København.

Den grønne omstilling skal også drives lokalt

Der skal gang i de mange mindre byer på Sjælland og det skal være den grønne omstilling, der driver fremdriften. Der er således brug for at prioritere Region Sjælland. Alle de ti eksisterende videnscentre på erhvervsuddannelserne er placeret udenfor Region Sjælland.

Potentiale for opkvalificering af borgere

Der er et stort, uforløst potentiale, som kan forløses gennem placering af en klimaerhvervsskole i Region Sjælland. 17 % af borgerne er mellem 16 og 64 år på offentlig forsørgelse, mens kun tre ud af fire borgere mellem 16 og 64 år er i beskæftigelse. 39 % er ufaglærte. Frem mod 2030 falder antallet af unge i aldersgruppen 15-17 år i Region Sjælland med hele 17 %. Der er brug for en massiv indsats for at få flere voksne i gang med en erhvervsuddannelse.

Motivation og nærhed

Det kræver både motivation og nærhed at få flere i gang med en erhvervsuddannelse. Derfor skal Region Sjællands klimaerhvervsskolepartnerskab være mere end et fyrtårn. Det skal være et omdrejningspunkt for skabelse af relevante uddannelsestilbud tæt på regionens borgere.

”Undervisning i bæredygtighed gør eleverne til forandringsagenter, der i virksomheder og lokalsamfund kan være med til at skabe bæredygtige løsninger. En rolle, der fortsætter, når de kommer ud på arbejdsmarkedet som nyuddannede medarbejdere,” jf. Den danske UNESCO-nationalkommissions rapport ’(Ud)dannet til bæredygtighed’.

FN’s verdensmål

Partnerne i klimaerhvervsskolen har alle implementeret FN’s verdensmål i undervisningen. Klimaerhvervsskolepartnerskabets stærke klimaprofil vil tiltrække flere elever, men den styrker også virksomhederne, der får elever og senere medarbejdere, som med konkrete løsninger og arbejdsmetoder er tunet ind på bæredygtighed. Derved vil klimaerhvervsskolen både bidrage til at løse klimaudfordringerne og tilvejebringe manglen på faglært arbejdskraft.

Grøn Omstilling på EUC SJælland

De unges stemme