Investering i uddannelse fremfor mursten

Der er ikke grønne og sorte skoler i vores partnerskab. Vi vil sikre at den nyeste viden og metoder implementeres i det eksisterende netværk af erhvervsskoler via klimaerhvervsskolepartnerskabet.

Partnerskabet fungerer som et klimakompetencecenter for alle erhvervsskoler i de brancher, klimaerhvervsskolepartnerskabet arbejder med, og i tæt samarbejde med de øvrige aktører, der leverer uddannelser og kompetencer til de brancher, eksempelvis erhvervsakademierne. Uddannelsespartnerne i klimaerhvervsskolepartnerskabet forpligter sig på at udbrede viden, opkvalificere medarbejdere og implementere tiltag. Derved bliver klimaerhvervsskolepartnerskabet til gavn for hele sektoren.

Kompetenceudvikling, undervisningsmaterialer og forløb til fagprofessionelle

Klimaerhvervsskolepartnerskabet skal være stedet, hvor underviserne fra erhvervsskoler uddannes i nyeste bæredygtige teknologier og didaktikker, og hvor elever og virksomheder kan tage et særligt tilrettelagt forløb med fokus på grønne maskiner, materialevalg, businesscases, cirkulær økonomi med videre.

Det er ligeledes hos klimaerhvervsskolepartnerne, at der udvikles undervisningsmaterialer og forløb, som stilles til rådighed på digitale platforme for alle elever og undervisere i regionen – og potentielt på tværs af Danmark. Elever fra hele landet vil på den måde kunne blive ”certificeret” i eksempelvis bæredygtigt byggeri, kende til nyeste teknolog inden for elinstallation eller VVS-montage ved at have fulgt klimaerhvervsskolepartnerskabets undervisningsforløb med en underviser, der er certificeret fra klimaerhvervsskolens kompetencecenter.

Uddannelser og kompetencer skal i højere grad kunne kombineres

Ambitionen for klimaerhvervsskolepartnerskabet er, at ideer, visioner og indhold udvikles i campus-regi i regionen med inspiration fra Finland. I Finland stiger andelen af unge, som vælger en erhvervsuddannelse – blandt andet fordi uddannelser og dermed kompetencer i højere grad kombineres.

Bæredygtighed i flere brancher – også uden for erhvervsuddannelsessektoren

I klimaerhvervsskolepartnerskabet fokuseres i udgangspunktet på erhvervsuddannelserne, men da klimaet vedrører alle, ønsker vi at inddrage og eksponere elever, studerende, kursister og ansatte på tværs af de mange uddannelsestilbud for udviklingen. Derved bliver klimaerhvervsskolepartnerskabet et kompetencecenter i Danmark, hvor vi på tværs af uddannelsesretninger får kompetencer og færdigheder til at tage ansvar for bæredygtighed i den branche, hver enkelt vælger at gå ind.