Løsning

Succes i et partnerskab sker, når organisationer går sammen om en fælles indsats og opnår fælles resultater, som ligger udover den enkelte organisations mission og muligheder. Klimaerhvervsskolepartnerskabet skal agere kompetencecenter for skoler, kommuner, virksomheder og arbejdsmarkedets parter.

Det er i centret, at ideer og tiltag bliver udviklet, aktører inddraget, metoder udfordret og tiltag implementeret hos uddannelsesudbydere, kommuner og erhverv.

En forskel for klimaet og den grønne omstilling

Indsatserne prioriteres ud fra en række principper for samarbejde, som løbende kvalificerer de tiltag partnerskabet tager hånd om. Fælles for dem er, at de skal gøre en forskel for klimaet og den grønne omstilling, minimum to aktører skal samarbejde, der skal være en eksperimenterende tilgang og muligheder for forankring – bl.a. gennem kompetenceløft i sektoren.

Bred styregruppe skal opnå bred enighed

En styregruppe sammensat af borgmestre, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og arbejdsmarkedets parter sikrer, at de tiltag, der udvælges, er i overensstemmelse med efterspørgslen blandt virksomheder, politiske visioner og forpligtigelser, samt uddannelsernes muligheder inden for eksisterende tilbud og nye fleksible tiltag lokalt. Dertil etableres en følgegruppe af unge, som sikrer de unges stemme og indflydelse i prioriteringer og projekter.

Partnerskabscentre som koordinerende organisationer

I regionen vil der blive oprettet partnerskabscentre, der som koordinerende organisationer initierer projekter, sikrer fremdrift, kvalitetssikrer og valuerer effekter med henblik på forankring i både uddannelser og virksomheder.

Deres indsatser fordeles på:

Kompetenceudvikling af undervisere i Region Sjælland

Et kompetencesamarbejde med udgangspunkt i den grønne omstilling og klima, som efteruddanner lærere og undervisere i nyeste teknologier, så viden bringes ind i deres uddannelser og kurser.
 

Læs mere

Transformation af virksomheder

Igennem klimaerhvervsskolepartnerskabet vil skoler og erhvervsliv samarbejde om konkrete tiltag og projekter med henblik på at bidrage til løsning af klimaudfordringer på en måde, som samtidig understøtter dansk konkurrenceevne, job, velfærd,
velstand, samt ikke skaber øget ulighed.

Læs mere

At skabe land og by-balance

Uddannelserne skal distribueres til steder, hvor behovet er størst og der i dag ikke er tilbud – eksempelvis gennem kortere, fleksible tilbud eller meget specialiserede opkvalificeringsmuligheder matchende en ny industri. Det skal være agilt, fleksibelt og koordineres i samarbejde mellem uddannelser, kommuner og erhverv.

Læs mere

Ulighed og arbejdskraft

Vi vil bringe potentialet af ufaglærte og unge uden uddannelse i spil og afprøve nye veje til beskæftigelse. Derfor er et særligt ben i klimaerhvervsskolepartnerskabet også at eksperimentere med mulighederne i erhvervsuddannelsessektoren og udfordre veje fra uddannelse til job.

Læs mere

Kurser i grøn omstilling
Gør din virksomhed klimaklar – og styrk din bundlinje