Målgrupper

Klimaerhvervsskolepartnerskabets succes ligger i evnen til at indsamle og udbrede viden og kompetencer via det eksisterende netværk af erhvervsuddannelses-institutioner, -akademier, videregående uddannelser og forberedende tilbud.

Intentionen med klimaerhvervsskolepartnerskabet er at understøtte, at alle unge får mulighed for at blive klimaambassadører via deres uddannelser og de bedste forudsætninger for at implementere tiltag for klimaet og i den grønne omstilling.

Målgruppen for klimaerhvervsskolepartnerskabet er:

 • Unge, som gennem deres uddannelser ønsker at bidrage til at gøre en forskel gennem den grønne omstilling.
 • Ufaglærte og andre voksne, som søger brancheskift eller opkvalificering.
 • Faglærte og arbejdsgivere med ønske om efter- og videreuddannelse, AMU-kurser etc.
 • Virksomheder, som søger arbejdskraft med specifikke kompetencer.

Klimaerhvervsskolepartnerskabet vil være klimakompetencecenter i regionen og derved:

 • Drive den grønne omstilling på Sjælland gennem uddannelse i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, arbejdsmarkedets parter og kommuner.
 • Uddanne unge og opkvalificere voksne lokalt og via eksisterende uddannelsesnetværk.
 • Frigøre ressourcer til at lave flere lokale uddannelsesudbud og understøtte balancen mellem land
  og by.
 • Øge mulighederne for at lave et godt match mellem elever, virksomheder og skoler.
 • Udvikling af nye kompetencer i fag og specialer i samarbejde med faglige udvalg.

Internt i sektoren vil klimaerhvervsskolepartnerskabet være klimakompetencecenter og:

 • Skabe nye uddannelsesveje til job, så flere unge får kompetencer til at arbejde med den grønne omstilling.
 • Oprette et distribueret uddannelsessystem ved at udnytte lovgivningens muligheder og søge om forsøg, der hvor barrierer måtte vise sig.
 • Eksperimentere med mulighederne i erhvervsuddannelseslovgivningen.
 • Være tværfagligt, open source-værksted, hvor elever kan tilegne sig forskellige typer af kompetencer. Det skal bidrage til bevidstgørelse, viden og holdninger i sektoren.