Nærhed til uddannelser i hele regionen

Meget af undervisningen skal foregå hos virksomhederne, så unge og voksne oplever teknologien i den kontekst, den anvendes.

Der skal være nye uddannelser med anden grad af fleksibilitet i tid og sted i samarbejde mellem skoler, kommuner og arbejdsmarkedet.

Mangel på faglærte truer vores grønne omstilling

Hvis vi skal lykkedes med at tackle klimaudfordringerne, skal vi have flere og bedre uddannede faglærte. Vi skal turde tænke nyt i vores bestræbelser på at rekruttere til erhvervsuddannelserne. I regi af klimaerhvervsskolen skal vi afprøve nye metoder til at bygge bro mellem land og by. Vi skal give borgerne flere muligheder, der hvor de bor.

Fælles om løsninger

Uddannelses- og arbejdsmarkedsmæssige udfordringer i Region Sjælland skal løses i et samarbejde mellem skoler, kommuner og arbejdsmarkedets parter. Det er af afgørende betydning at få aktiveret de unge, der fortsat står uden uddannelse. Partnerne ønsker også at efter- og videreuddanne den store andel af voksne ufaglærte, der allerede bor i vores region.

Uddannelser lokalt?

Partnerne ønsker at etablere muligheder og incitamenter til, at uddannelser periodisk og i samarbejde udlægger uddannelsestilbud, som er fleksible i tid og sted – såkaldte pop-up muligheder – på tværs af ovennævnte aktører. Målet er, at flere skal have mulighed for at blive uddannet lokalt.

Agil realkompetencevurdering og generelt uddannelsesløft

En pop-up klimaerhvervsskole kan eksempelvis etableres på Klintholm Havn på Møn for at sikre kvalificeret arbejdskraft til servicehavnen, der skal servicere etableringen og drift af fremtidens energiforsyning, Kriegers Flak Havvindmøllepark i Østersøen.

Én indgang til opkvalificering og efteruddannelse for virksomhederne

Her vil klimaerhvervsskolepartnerskabet sikre én indgang til opkvalificering og efteruddannelse for virksomhederne, der skal etablere og servicere havvindmølleparken.

Princippet med en pop-up og én indgang vil understøtte arbejdet med realkompetencevurdering og opkvalificering af faglært og ufaglært arbejdskraft, da afstand til uddannelse og efteruddannelse er afgørende.

Tilbuddet tilrettelægges således i samarbejde mellem virksomheder, kommuner og skoler for at sikre kompetent, lokal arbejdskraft.