Fremtidens klimaerhvervsskole kan ligge i Region Sjælland

14. juli 2022

Regeringen vil gøre Danmark stærkere og grønnere med tre nye klimaerhvervsskoler. Direktør ved EUC Sjælland kommer med sit bud på, hvorfor en klimaerhvervsskole netop skal placeres her i regionen

Direktør ved EUC Sjælland John Norman. Foto: Kirstine Fryd

 
 
Etableringen af i alt tre klimaerhvervsskoler er et regeringsinitiativ, der skal uddanne fremtidens håndværkere og samarbejde på tværs af landet for at inspirere og motivere endnu flere til at tage del i den grønne omstilling.

Tre nye klimaerhvervsskoler på tværs af landet skal bidrage til at understøtte den grønne omstilling blandt danskerne, samt sende flere faglærte ud på arbejdsmarkedet med kompetencerne til at løfte de mange opgaver, der følger af klimaindsatsen.

Læs her direktør ved EUC Sjælland John Normans bud på, hvorfor en klimerhvervsskole netop skal placeres i regionen:

DEBATINDLÆG

“Vi skal gøre Danmark til foregangsland for den grønne omstilling, og her er uddannelsessektoren en af de vigtigste nøgler til at skabe den nødvendige udvikling og fremdrift. Klimaerhvervsskolerne vil stå som katalysator for varig bæredygtig forandring. Nye klimaløsninger kræver et stærkt samarbejde og den grønne omstilling er en historisk mulighed for at styrke samarbejds- og erhvervsnetværk i et internationalt og nationalt perspektiv.

Etableringen af en klimaerhvervsskole i Region Sjælland, mener jeg ikke er et spørgsmål om at investere i mursten og bygge nye skoler. Grundlaget er derimod et kraftfuldt netværkssamarbejde, hvor der er udvikling og videndeling mellem alle parter med fokus på blandt andet bygge-anlægsbranchen, jordbrug og fødevarer, grøn transport og bio-solutions. Med økonomiske midler afsat fra politisk side sammensat med vores tætte samarbejde med erhvervslivet, muliggøres det at vi optimerer og skærper vores viden om bæredygtighed, og implementerer det i sådan en grad, at vi uddanner og efteruddanner faglært arbejdskraft med de nyeste teknologier.

Regionen er under omfattende forvandling. Femern Belt-forbindelsen etableres og virksomheder ser et stort potentiale i at placere sig på Femern-korridoren, som ikke kun binder Danmark sammen med Tyskland, men også binder Skandinavien med Europa. Det skaber vedvarende vækst, arbejdspladser og eksport på Sjælland og øerne og øge attraktiviteten for erhvervslivet. Samtidigt vurderes det, at virksomheder på Sjælland og øerne bliver førende i Europa inden for udviklingen af grønt byggeri i forbindelse med store infrastrukturprojekter.

Region Sjælland er et stort vækstcenter, det er åbenlyst. Derfor mener jeg, at placeringen af en ny klimaskoleerhvervsskole vil sikre, at vi står klar med kompetent faglært arbejdskraft, der har den nyeste viden om grøn omstilling og bæredygtigt byggeri. Det vil løfte erhvervslivet i Danmark, og er en stærk ressource, der er attraktiv internationalt.

Bygge- og anlægsbranchen i Region Sjælland udgør ca. 30% af regionens mest succesfulde virksomheder. Byggeindustrien er stærkere repræsenteret i regionen end i resten af landet, hvor andelen bygge- og anlægsvirksomhederne kun udgør 21%. Den reelle succes i branchen afhænger netop af, at der er håndværkere indenfor byggeriet, som kan omsætte bygherrens vision, arkitektens streg og ingeniørens beregninger i praksis til konkret bæredygtigt byggeri. Den nyeste viden der genereres på en klimaerhvervsskole, mener jeg dermed er den sikreste investeringsvaluta for fremtiden i bygge- og anlægsbranchen.

Også transportbranchen er en nøglespiller, når det handler om at se på grønne løsninger nationalt. Med uddannelse og efteruddannelse inden for eksempelvis transport, alternative transportformer, optimeret lastning og forsyningskædeoptimering, er vi med til at fremtidssikre branchens arbejdskraft og samtidig sænke branchens CO2 udledninger i et område af Danmark, som via Femern er på vej til at udvikle sig til en transportkorridor, der forbinder Hamborg med Oslo. Fremtidens klimaerhvervsskole her i regionen, kan være med til at uddanne kandidater i at tænke i løsninger, som gavner klimaet og optimerer den måde, hvorpå vi opbevarer og fragter varer til vands, til lands og i luften.

EUC Sjælland har et nært samarbejde med de tre borgmestre fra Køge, Næstved og Vordingborg kommuner, og vi byder samtidig faglige organisationer, lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner velkommen i et samarbejdsnetværk, hvor den grønne omstilling er hovedfokus med det ønske at etablere et kraftcenter for bæredygtighed og uddannelse i Region Sjælland.”