KlimaSmart – Bæredygtigt Byggeri som tværfagligt tema i klimaundervisningen på EUD og HHX

5. april 2024

Hvis Danmark skal nå klimamålet, er det afgørende, at fremtidens håndværkere og forretningsfolk har handlekompetencerne til at arbejde bæredygtigt. Den teknologiske udvikling går stærkt, og det er vigtigt at opdatere undervisningsforløb, så EUD og HHX-elever får indsigt i og færdigheder til at anvende bæredygtige teknologier. 

Hør hvad de unge på uddannelserne har at sige om bæredygtighed i deres arbejde.