PRESSEINVITATION

2. september 2022

Sommermøde om
KLIMA-ERHVERVSSKOLE-PARTNERSKAB

Klimaerhvervsskolepartnerskabet i Region Sjælland inviterer til Sommermøde om klimaerhvervsskole-partnerskab. Fokus er på, hvordan uddannelser, erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter og kommuner kan samarbejde om at sikre, at uddannelse, kompetencer og færdigheder drives af visioner inden for klima, den grønne omstilling samt af efterspørgsel på arbejdsmarkedet.

Fredag den 2. september kl. 10:00-11:30.
VIP teltet på Køge Torv, til højre for scenen.

PROGRAM:

10:00 – 10:10: Velkommen til møde om klimaerhvervsskolepartnerskabet i Region Sjælland
Ved Marie Stærke, Borgmester i Køge Kommune
 
10:10 – 10:20: Hvorfor et partnerskab om klima og erhvervsskoler?
Ved Brian Bressendorff, Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Vordingborg Kredsen
 
10:20 – 10:30: Region Sjællands styrkepositioner i den grønne omstilling 
Ved Susanne Lundvald, Regionsrådsmedlem i Region Sjælland.
 
10:30 – 10:40: Erhvervslivets uddannelsesbehov, hvis den grønne omstilling skal lykkes
Ved Christian Petersen ejer af Residens Møen.

10:40 – 10:50: Hvordan kan erhvervsskolerne bidrage til den grønne omstilling
Ved Steffen Lund, Direktør Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

10:50 – 11:10: Drøftelser af konkrete indsatser og ideer for klimaerhvervsskolepartnerskabet.
 
11:10 – 11:30: Opsamling, diskussion og videre proces.

KONTAKTPERSON:
Rådgiver Lars Kunov 2072 0321

OM KLIMAERHVERVSSKOLE-PARTNERSKABS SAMARBEJDET

Regeringen indgik i januar 2022 aftale om ”En ny reformpakke for dansk økonomi” med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, hvori det er aftalt at etablere tre klimaerhvervsskoler, der tilbyder erhvervs- og efteruddannelse, som er særligt målrettet de brancher og sektorer, der kan bidrage til at opfylde de nationale klimamål. I en tillægsaftale fra marts 2022 er det besluttet, at etableringen fremrykkes til 2023, og at der afsættes 100 mio. kr. årligt i 2023-2029 og 30 mio. kr. årligt fra 2030.

De 17 kommuner og de fem erhvervsskoler i Region Sjælland – EUC Sjælland, Zealand Business College, Roskilde Tekniske Skole, CELF og Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser – ønsker at etablere et fælles klimaerhvervsskolepartnerskab. Der er til dette hentet opbakning fra flere VUC’er, FGU’er, handelsskoler og Sjællands Erhvervsakademi samt en række virksomheder.

Med partnerskabet i Region Sjælland er det hensigten, at der ikke oprettes en ny uddannelsesinstitution med nye bygninger og faciliteter. I stedet vil alle fem erhvervsskoler i Region Sjælland deltage med viden og kompetencer, som deles mellem de forskellige institutioner og inden for de forskellige brancher.

Partnerskabet skal fungere ligeværdigt og partnerskabscentret skal være institutionsneutralt, mens der også vil blive placeret fysiske partnerskabscentre på erhvervsskoler, der skal fungere som bindeled, der initierer projekter, søger fondsmidler, sikrer fremdrift og forankring af tiltag både i uddannelser og hos virksomheder. Projekter og indsatser vil blive gennemført på tværs af hele regionen. Særlige fokusområder for partnerskabet i Region Sjælland er bygge- og anlægsbranchen, transport og logistik, samt de to erhvervsfyrtårne om biosolutions og Femern-byggeriet.

Med klimaerhvervsskolepartnerskabet vil vi kunne få et setup med alle fem erhvervsskoler, der kan levere relevante videns- og uddannelsesaktiviteter, der matcher det regionale arbejdsmarked. Med alle fem erhvervsskoler vil klimaerhvervsskolepartnerskabet kunne bidrage til en bred uddannelsesdækning, understøtte at flere unge får en erhvervsuddannelse, samt at regionens mange faglærte og ufaglærte borgere får adgang til relevant efter- og videreuddannelse. Vigtigst af alt vil klimaerhvervsskolepartnerskabet være med til at imødekomme Regions Sjællands virksomheders efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft og nye grønne kompetencer.