Region Sjælland er klar til en klimaerhvervsskole

14. juli 2022

De tre borgmestre fra Køge, Næstved og Vordingborg kommuner og EUC Sjælland stiller sig nu klar til at byde faglige organisationer, lokale virksomheder og flere uddannelsesinstitutioner ind til samarbejde om at skabe fremtidens klimaerhvervsskole i Region Sjælland.

“Uddannelsessektoren en af de vigtigste nøgler til at skabe den nødvendige udvikling og fremdrift, og klimaerhvervsskolerne vil stå som katalysator for varig bæredygtig forandring. De nye klimaløsninger kræver et stærkt samarbejde og er en historisk mulighed for at styrke netværket i vores region”

siger direktør ved EUC Sjælland John Norman.

Tre nye klimaerhvervsskoler på tværs af landet er et regeringsinitiativ, der skal uddanne fremtidens håndværkere og bidrage til at understøtte den grønne omstilling blandt danskerne og sende faglærte ud på arbejdsmarkedet med kompetencer til at løfte de mange opgaver, der følger af klimaindsatsen.

I Region Sjælland er der allerede etableret et nært samarbejde mellem de tre borgmestre fra Køge, Næstved og Vordingborg kommuner og EUC Sjælland om for at få ny en klimaerhvervsskole. Faglige organisationer, lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner bydes velkommen i et samarbejdsnetværk, hvor den grønne omstilling er hovedfokus med det ønske at etablere et kraftcenter for bæredygtighed og uddannelse i Region Sjælland.

Klimaerhvervsskole i regionen er ikke et spørgsmål om at bygge skoler i mursten men at etablere et stærkt netværkssamarbejde
Etableringen af en klimaerhvervsskole i Region Sjælland, er ifølge direktør ved EUC Sjælland John Norman ikke er et spørgsmål om at investere i mursten og bygge nye skoler.

“Grundlaget er derimod et kraftfuldt netværkssamarbejde, hvor der er udvikling og videndeling mellem alle parter med fokus på blandt andet bygge-anlægsbranchen, jordbrug og fødevarer, grøn transport og bio-solutions,” fortæller han og forsætter:

“Med økonomiske midler afsat fra politisk side sammensat med vores tætte samarbejde med erhvervslivet, muliggøres det at vi optimerer og skærper vores viden om bæredygtighed, og implementerer det i sådan en grad, at vi uddanner og efteruddanner faglært arbejdskraft med de nyeste teknologier.”

En region under forvandling kræver bæredygtig viden
Regionen er under omfattende forvandling netop nu. Femern Belt-forbindelsen etableres og virksomheder ser et stort potentiale i at placere sig på Femern-korridoren, som ikke kun binder Danmark sammen med Tyskland, men også binder Skandinavien med Europa, det bevirker at Sjælland og øerne kan blive førende i Europa inden for udviklingen af grønt byggeri i forbindelse med de store infrastrukturprojekter.

“Region Sjælland er et stort vækstcenter, det er åbenlyst. Derfor mener jeg, at placeringen af en ny klimaskoleerhvervsskole vil sikre, at vi står klar med kompetent faglært arbejdskraft, der har den nyeste viden om grøn omstilling og bæredygtigt byggeri. Det vil løfte erhvervslivet i Danmark, og er en stærk ressource, der er attraktiv internationalt,” siger John Norman.

Byggebranchen stærkt repræsenteret regionen
Bygge- og anlægsbranchen i Region Sjælland udgør ca. 30% af regionens mest succesfulde virksomheder. Byggeindustrien er stærkere repræsenteret i regionen end i resten af landet, hvor andelen bygge- og anlægsvirksomhederne kun udgør 21%.

“Den reelle succes i branchen afhænger netop af, at der er håndværkere indenfor byggeriet, som kan omsætte bygherrens vision, arkitektens streg og ingeniørens beregninger i praksis til konkret bæredygtigt byggeri. Den nyeste viden der genereres på en klimaerhvervsskole, mener jeg er den sikreste investeringsvaluta for fremtiden i bygge- og anlægsbranchen,” siger John Norman

Transportbranchen er en nøglespiller i den grønne omstilling
Også transportbranchen er en nøglespiller, når det handler om at se på grønne løsninger nationalt. Med uddannelse og efteruddannelse inden for eksempelvis transport, alternative transportformer,
optimeret lastning og forsyningskædeoptimering, er regionen med til at fremtidssikre branchens arbejdskraft og samtidig sænke branchens CO2 udledninger i et område af Danmark, som via Femern er på vej til at udvikle sig til en transportkorridor, der forbinder Hamborg med Oslo.

“Fremtidens klimaerhvervsskole her i regionen, kan være med til at uddanne kandidater i at tænke i løsninger, som gavner klimaet og optimerer den måde, hvorpå vi opbevarer og fragter varer til vands, til lands og i luften,” siger John Norman og slutter:

“Uddannelsessektoren en af de vigtigste nøgler til at skabe den nødvendige udvikling og fremdrift, og klimaerhvervsskolerne vil stå som katalysator for varig bæredygtig forandring. De nye klimaløsninger kræver et stærkt samarbejde og er en historisk mulighed for at styrke netværket i vores region.”