Tre borgmestre og EUC Sjælland i spidsen for at tiltrække klimaerhvervsskole til Region Sjælland

13. juli 2022

Borgmestrene fra Køge, Næstved og Vordingborg kommuner og EUC Sjælland arbejder sammen om for at få ny klimaerhvervsskole til Region Sjælland. Etableringen af i alt tre klimaerhvervsskoler er et regeringsinitiativ, der skal uddanne fremtidens håndværkere og samarbejde på tværs af landet for at inspirere og motivere endnu flere til at tage del i den grønne omstilling.

Tre nye klimaerhvervsskoler på tværs af landet skal bidrage til at understøtte den grønne omstilling blandt danskerne, samt sende flere faglærte ud på arbejdsmarkedet med kompetencerne til at løfte de mange opgaver, der følger af klimaindsatsen.
De tre borgmestre fra Køge, Næstved og Vordingborg kommuner og EUC Sjælland stiller sig nu klar til at byde faglige organisationer, lokale virksomheder og flere uddannelsesinstitutioner ind til samarbejde om at skabe fremtidens klimaerhvervsskole i Region Sjælland med fokus på blandt andet bygge-anlægsbranchen, jordbrug og fødevarer, transport og bio-solutions.

Bygge og anlægsbranchen har nøglen til den grønne omstilling

  • Kompetente hænder og tekniske færdigheder er altafgørende for at skabe succes i den grønne omstilling og klimaindsats. Vi har et stærkt uddannelsessamarbejde mellem flere skoler og videregående uddannelser, beliggende i Køge, Næstved og Vordingborg, og vil gøre vores for at trække en af de nye klimaerhvervsskoler til Region Sjælland. Det vil blive en gevinst for både skolerne, erhvervslivet og miljøet, siger Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune.

En værktøjskasse til fremtiden

  • Placeringen i Region Sjælland er nødvendig for at imødekomme den udvikling vi oplever. Flere virksomheder ser et stort potentiale i at placere sig på Femern-korridoren, som ikke kun binder Danmark sammen med Tyskland, men også binder Skandinavien med Europa. En klimaerhvervsskole i Region Sjælland spiller perfekt ind i det perspektiv og skaber adgang til flere faglærte medarbejdere med kompetencer til at opfylde klimamålsætningerne i forbindelse med grønt byggeri og store infrastrukturprojekter”, siger borgmester i Vordingborg Kommune, Mikael Smed.

En del af fremtidens løsning

  • Danmark har brug for uddannet arbejdskraft, der kan klø på med helt konkrete løsninger når det gælder udvikling af fremtidens grønne byggeri. Erhvervslivet i hele Region Sjælland tørster efter netop denne type faglærte medarbejdere, og vi vil arbejde på at skabe en klimaerhvervsskole, som favner flere indgange og retninger inden for erhvervsuddannelser. Altså én indgang til en vifte af professioner inden for eksempelvis el, data og energi, konstruktion og håndværk, bioteknologiområdet og gastronomi. Fælles for dem er, at de bliver faglærte til fremtiden og har kompetencerne til løfte den grønne omstilling”, siger Carsten Rasmussen, borgmester i Næstved Kommune.

Samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner er en væsentlig del af løsningen

  • ”Klima har ingen grænser. Det påvirker os alle. Sammen kan vi skabe bæredygtigt byggeri, et landbrug i balance, grøn transport og god kemi. Derfor skal vi have flere skoler fra regionen med i samarbejdet, så vi samler endnu mere ekspertise i blandt os. Jeg glæder mig derfor til den kommende proces, hvor vi inviterer endnu flere partnere med i samarbejdet. Sammen kan vi mere”, siger John Normann, Direktør, EUC Sjælland.

En åben alliance med invitation til faglige organisationer, erhverv og flere uddannelser
I den kommende tid, samler parterne interesserede i et nyt netværk mhp. at favne den grønne omstilling og sikre konsensus i fremtidens løsning.

Kontakt:

  • Borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke, telefon 24 90 20 00
  • Borgmester i Vordingborg Kommune, Mikael Smed, telefon 22 78 34 55
  • Borgmester i Næstved Kommune, Carsten Rasmussen, telefon 25 45 09 43
  • Direktør på EUC Sjælland, John Norman Hansen, telefon 25 23 58 80