Region Sjællands styrkeposition – bygge- og anlægsbranchen

Bygge- og anlægsbranchen står midt i en grøn omstilling, hvor bæredygtighed, ressourceforbrug og CO2-udledning er i fokus. Realiseringen af en bæredygtig omstilling af bygge- og anlægsbranchen stiller store krav til de faglærtes valg af materialer, håndtering af bygge- og anlægsaffald, metoder til måling af miljøpåvirkning og ressourceforbrug, livscyklusvurderinger m.v.

Den reelle succes af alle disse initiativer afhænger af, at der er håndværkere indenfor byggeriet, som kan omsætte bygherrens vision, arkitektens streg og ingeniørens beregninger i praksis til konkret bæredygtigt byggeri. Dem skal klimaerhvervsskolepartnerskabet være med til uddanne.

Veletableret branche får brug for kompetent arbejdskraft

Omkring 37% af de sjællandske borgere har en erhvervsfaglig uddannelse. 70% af de faglærte i Region Sjælland er beskæftiget inden for bygge- og anlægsbranchen. Bygge- og anlægsvirksomhederne udgør ca. 30% af Region Sjællands mest succesfulde virksomheder.

Byggeindustrien er stærkere repræsenteret i regionen end i resten af landet, hvor andelen Bygge- og anlægsvirksomhederne kun udgør 21%. Bygge- og anlægsbranchen bidrager til 10% af virksomhedernes værdiskabelse i Region Sjælland, men hver tredje virksomhed inden for bygge- og anlæg mangler arbejdskraft i et omfang, der bremser aktivitetsniveauet.

Den unikke erhvervsprofil og de mange lokale virksomheder, der på forskellig vis er engageret i bygge- og anlægsbranchen og arbejdet med den grønne omstilling betyder, at vi i Region Sjælland vil kunne etablere et bredt forankret samarbejde mellem erhvervslivet, de faglige organisationer og en klimaerhvervsskole.

Kompetencer i den grønne omstilling

Med klimaerhvervsskolepartnerskabet i Region Sjælland vil vi gå forrest for at medvirke til, at den danske bygge- og anlægsbranche er førende i den grønne omstilling – også internationalt.

Det vil vi gøre ved at uddanne kvalificeret arbejdskraft, som vil øge virksomhedernes muligheder for at levere løsninger, der efterlever de stigende klimakrav og sikrer branchens styrkeposition og konkurrenceevne inden for bæredygtighed, samt efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling.

Udvikling af byggebranchen

Et eksempel er udviklingen inden for byggebranchen. I dag er det muligt at bruge flyvende droner med kameraer og værktøjer, som kan erstatte farligt stilladsarbejde og minimere ulykker på byggepladser. Det kan være at droner i morgen hjælper med at løfte materialer eller til at montere for eksempel facadebeklædning.

Krav om bæredygtighed og ny teknologi gør at udviklingen går så stærkt at klimaerhvervsskolepartnerskabet skal bruge eks. muligheden for valgfag på grundforløbet til at sikre elevernes kompetencer hele tiden kan følge med udviklingen.

Valgfagene kan samtidig anvendes som en udviklingsmotor for fremtidigt bekendtgørelsesarbejde i samarbejde med de faglige udvalg og andre relevante aktører. Valgfag udvikles i et samarbejde med eks. akademiet og udbydes på erhvervsskolerne.

Der er behov for grøn omstilling i byggebranchen fordi:

  • 10 % – af Danmarks CO2-udledning stammer fra bygge- og anlægsprocessen samt produktion af
    byggematerialer
  • 40 % – af Danmarks energiforbrug bruges i bygninger
  • 35 % – af al affald kommer fra bygge og anlægsbranchen
  • 20 % – af Danmarks CO2-udledning kommer fra energiforbruget i vores bygninger