Region Sjællands styrkeposition – transport

7% af den samlede private beskæftigelse i regionen er ansat i transportbranchen. Det ligger over landsgennemsnittet. Ifølge ITD, brancheorganisationen for vejgodstransport, ligger Køge, Vordingborg og Næstved kommuner blandt de bedste transportkommuner i Region Sjælland.

Kommunerne anerkendes for at skabe gode kommunale rammevilkår for vejgodstransporten. Allerede i dag er regionen en transportkorridor, der forbinder hele Danmark fra Bornholm til Skagen sammen med Skandinavien og snart Tyskland via Femern Belt-forbindelsen.

Transportbranchen holder aldrig stille

Transportsektoren topper som en af de brancher, der er mest afhængige af fossile brændstoffer og er blandt de største udledere af CO2. Derfor har virksomheder i transport- og logistikbranchen et stort medansvar for den grønne omstilling. Det er endnu et ben i klimaerhvervsskolepartnerskabets tilbud i Region Sjælland.

Nye transportformer, optimeret lastning og forsyningskædeoptimering

Med uddannelse og efteruddannelse inden for eksempelvis transport, alternative transportformer, optimeret lastning og forsyningskædeoptimering er vi med til at fremtidssikre branchens arbejdskraft og samtidig sænke branchens CO2 udledninger i et område af Danmark, som via Femern er på vej til at udvikle sig til en transportkorridor, der forbinder Hamborg med Oslo – via de tre kommuner i dette oplæg.

Transportbranchen er international – den forbinder verden og er mere end transport

Fremtidens klimaerhvervsskolepartnerskab skal uddanne kandidater i at tænke i løsninger, som gavner klimaet og optimerer den måde, hvorpå vi opbevarer og fragter varer til vands, til lands og i luften. Det betyder, at nye fagpakker skal sammensættes på tværs af aktører, så eleverne får et udvidet sæt af kompetencer.

Kompetencerne kan med fordel tilbydes unge og voksne fra både tekniske skoler, Handelsskoler og Erhvervsakademier. Det er skoler og kompetencer, der allerede findes og samarbejder i de tre kommuner.

Mål, handlinger og kvalificeret arbejdskraft bidrager til at mindske CO2 udledning

Branchen forventes at blive større – og som den eneste branche stiger deres miljøbelastning fortsat tilsvarende. ITD arbejder derfor på at blive en fossilfri transportsektor i 2050. En indfrielse af målsætningerne kommer til at kræve både omtanke for fremtidens teknologier, et klart sigte for omstillingen af vejgodstransportsektoren og en veluddannet arbejdskraft, som kan omsætte innovative grønne løsninger til handling.

Samarbejde med private aktører åbner nye markeder og vidensområder

Inspireret af uddannelsessystemet i Norge, hvor skoler, virksomheder og private aktører samarbejder om at eksponere og involvere unge og voksne i den nyeste teknologi og viden, skal private uddannelsesaktører inddrages. De har i dag en del af transportbranchens uddannelsesforløb og adgang til teknologi og viden, som omhandler branchens nyeste modeller og tiltag.

Midlerne til klimaerhvervsskolepartnerskabet skal bringes i spil til fælles gavn og til at skræddersy forløb, hvor elever eksponeres og introduceres for branchens muligheder for at bekæmpe de globale klimaudfordringer.

I klimaerhvervsskolepartnerskabet skal vi ikke gøre det samme – vi skal arbejde sammen

Sammen komplimenterer vi hinanden i kampen for klimaet og kan bidrage til at gøre Danmark førende inden for den grønne omstilling af vejgodstransporten.